WERKGROEPEN

In elke werkgroep zitten, naast een aantal ouders, minimaal twee afgevaardigden van de OR en twee teamleden.

St. Maarten

Samen met de ouderraden van de 3 scholen wordt dit feest georganiseerd.

Sinterklaas
Natuurlijk brengen Sinterklaas en zijn pieten ook een bezoek aan onze school. De organisatie van dit bezoek, het uitzoeken en inkopen voor de kinderen van groep 1 tot en met 6, ligt in handen van deze werkgroep. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen vanuit de OR eenzelfde bedrag en kopen voor elkaar cadeautjes en maken een leuke surprise.

Kerst
Deze werkgroep zorgt ervoor dat de school er tijdens de donkere dagen voor kerst bijzonder sfeervol uitziet en organiseert een kerstviering. Dit varieert van kerstdiner, lichtjestocht, musical, kerstmarkt etc.

Carnaval
Deze werkgroep organiseert de activiteiten rondom de carnaval op onze school, zoals het maken van een programma, leuke manier bedenken voor het uitroepen van de prins en prinses, contacten leggen met carnavalsverenigingen.

Pasen / Ontwikkelproject
Deze werkgroep organiseert activiteiten in het kader van de Vastenactie. Ieder jaar wordt gekozen voor een nieuw ‘Goed Doel’. Rondom dit doel vinden er dan diverse activiteiten plaats.

Sportdag
Deze werkgroep organiseert in samenwerking met alle Swalmer scholen een gezamenlijke sportdag op zwembadcomplex ‘De Bosberg’.

Schoolreis
Deze werkgroep bepaalt de bestemming van de schoolreis, organiseert de reis en coördineert de uitvoering. Bij de begeleiding van de reis is uiteraard de hulp van ouders nodig!

Eindejaarsfeest
Deze werkgroep bepaalt het thema van deze dag en organiseert en coördineert de uitvoering van de activiteiten.