Het team

Wie werken er op onze school?
Naast de groepsleraren kunt u op onze school nog de volgende personen aantreffen:
 
De directeur
Marie-José Tubée
Schooldirecteur belast met alle directietaken, eindverantwoordelijk voor alle schoolse en buitenschoolse activiteiten. Tevens maakt zij deel uit van het DO (Directieoverleg) van Swalm en Roer.
 
Interne begeleiders
Jan Hendrikx  IB-er bovenbouw
Deirdre Heltzel  IB-er onderbouw
Zij zijn belast met de leerlingenzorg en hebben de taak de zorg rond leerlingen te bewaken. Tevens ondersteunen zij de leerkrachten bij het geven van deze zorg. De interne begeleider coördineert alle zaken rondom leerlingenbegeleiding (zie de schoolgids hoofdstuk 4).

Bouwcoördinatoren
Dit zijn leerkrachten die samen met de interne begeleiders en de directeur het middenkader vormen in de school. Samen worden de ontwikkellijnen uitgezet en de voortgang bewaakt.
Mieke Beckers: bouwcoördinator onderbouw
Frauke Smeets: bouwcoördinator bovenbouw

Talent coördinator
Suzanne Voncken en Monique Hamers
Zij coördineren de begeleiding rondom meer- en hoogbegaafde kinderen.

Rekencoördinator
Iris Wessels ( onderbouw) en Marc Boreas (bovenbouw)
Zij zijn opgeleid tot rekenspecialist. Zij volgen kritisch de ontwikkelingen binnen ons rekenonderwijs en bewaken de doorgaande lijn.

Leescoördinatoren
Frauke Smeets en Truus Niessen
Zij coördineren de activiteiten rondom leesbevordering en leesplezier.
Zij onderhouden tevens het contact met Bibliorura en sturen samen met de leescoach van deze stichting de schoolbieb aan.

Coördinator facilitair en financiën;  VEBO-coördinator
Fons Geraedts
Hij beheert alle zaken rondom huisvesting, veiligheid en financiën. Verder coördineert hij alle zaken rondom het verkeersonderwijs.

ICT-coördinator
Fons Geraedts
Hij beheert alle zaken rondom Informatie en communicatie technologie (ICT)

Cultuurcoördinator
Vera Schoen
Zij is het aanspreekpunt voor kunst en cultuuractiviteiten op onze school

Administratief medewerkster
José Thomassen
Zij is belast met de schooladministratie.

Klusjesman
Huub Camp

Hij verricht onderhoud- en herstelwerkzaamheden in en rond het gebouw.

Interieurverzorgster
Nellie Evers
Zij is belast met het schoonhouden van het gebouw.

Conciërge
Loekie Staphorst
Zij maakt deel uit van de facilitaire dienst.