Informatie

MR Basisschool De Octopus (MR)

De Medezeggenschapsraad van Basisschool De Octopus bestaat uit 8 personen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Oudergeleding:

Mw. L. Derk

Mw. L op den Camp

Mw. L. Naus

Dhr. R. Geujen

Personeelsgeleding:

Mw. M. Beckers

Dhr.  M. Boreas (voorzitter)

Mw. D. Heltzel

Dhr. J. Hendrikx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel onderwerpen die aan de orde komen worden gezamenlijk bekeken met de directeur ( Marie-José Tubee)

Onderwerpen die ondermeer aan de orde komen zijn: schooltijden, klassenindeling, vakantierooster, gruiten, formatie, schoolgids, pestprotocol, verkeerssituatie rondom de BMV.   Zaken waarover wij wat mogen vinden, advies kunnen geven en soms mee moeten instemmen.

De MR wil proactief met de directie en personeel van De Octopus, de Ouderraad en Leerlingenraad proberen een nog betere organisatie neer te zetten. Ook volgen wij het beleid van de Stichting Swalm en Roer, waar wij een onderdeel van zijn, nauwlettend.

Samen met u, de kinderen en alle mensen die aan school verbonden zijn willen wij zorgen voor een plaats waar ieder kind zich veilig en welkom voelt en de uitdaging vindt die hij of zij zoekt. Wij volgen kritisch de processen, taakinvulling en het management en proberen dit nog verder te verbeteren.

Hierbij is uw hulp nodig. Wij weten en zien ook niet alles. Ieder idee, op- of aanmerking is welkom!  De vergadering is openbaar dus iedereen is welkom!

Samenwerking met U.

Wij hebben uw hulp hard nodig. Zoals al eerder gezegd weten en zien wij ook niet alles. Wij zijn heel blij met uw opmerkingen. Als wij een bepaalde opmerking door alle lagen heen van de school horen dan kunnen wij vragen stellen.

Mocht u problemen hebben dan zullen wij u in eerste instantie naar de desbetreffende leraar verwijzen. Mocht dat niet baten dan verwijzen wij u naar de directeur. Dit is een vastgesteld protocol. Komt u er dan nog niet uit dan kunnen wij, indien er meer soortgelijke opmerkingen bekend zijn bij ons, de zaak bekijken. De MR wil en mag zich niet mengen in persoonlijke zaken. De MR toetst wel de afgesproken protocollen en afspraken die er zijn gemaakt tussen school en ouders. Ook zien wij toe op de kwaliteit van het onderwijs en veiligheid in en rondom school.

Mocht u interesse hebben schuif dan een keer aan tijdens een MR-vergadering. De vergaderdata staan vermeld onder het kopje MR-algemeen op deze site. Wanneer u nu al vragen of opmerkingen hebt dan horen wij die graag!

Ons e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.